گرگان تاریخ رفت : 1395/10/15 _ اینچه برون تاریخ بازگشت : 1395/12/20 مدت اقامت: 1

همراه با قطار گردشگری تا اینچه برون , تالاب

خدمات: بلیط رفت و برگشت قطار+بیمه+لیدر+ترنسفر تا بازار و بازدید از تالاب و مرز ترکمنستان به همراه نهار 

آژانس : گرگان تور

01732557161
09111713357
09111713357
gorgantourgorgan@yahoo.com