تهران تاریخ رفت : 1395/10/30 4*/5* کوالا و سنگاپور تاریخ بازگشت : 1395/12/05 مدت اقامت: 8روزه

تورمالزی سنگاپور

آژانس : گرگان تور

01732557161
09111713357
09111713357
gorgantourgorgan@yahoo.com